Женско предприемачество за устойчиво икономическо развитие

Трансгранично сътрудничество.

Кюстендилска търговско-промишлена палата

Водещ Партньор

Фондация Евро –Център

Партньори

Отзиви